Giới thiệu Thị thực L-1

Thị thực L-1 hay Visa L-1 là diện thị thực cho phép doanh nghiệp Mỹ điều động nhân sự cấp điều hành và quản lý từ văn phòng ở nước ngoài làm việc cho văn phòng của doanh nghiệp đó tại Mỹ. Diện thị thực này cũng cho phép một công ty nước ngoài chưa có văn phòng Mỹ có thể điều động nhân sự cấp cao vào Mỹ với mục đích thành lập cơ sở liên kết.

Quy trình lấy Thị thực L-1

LatourLaw luôn đồng hành cùng quý khách hàng trong suốt quá trình thực hiện hồ sơ.

01
Tham vấn pháp lý và thuê luật sư

Tham vấn pháp lý và thuê luật sư

Đương đơn gặp Luật sư để quyết định nhu cầu đầu tư của mình.

02
Tiến hành nộp đơn xin thị thực L-1

Tìm kiếm và thẩm định cơ hội kinh doanh mỹ

Văn phòng Luật sư và đối tác nhượng quyền hỗ trợ thành lập doanh nghiệp Mỹ. Tiến hành nộp đơn xin thị thực L-1.

03
Hoàn tất hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Hoàn tất hồ sơ thành lập doanh nghiệp

04
Hoàn thiện hồ sơ L-1

Hoàn thiện hồ sơ L-1

05
Nộp hồ sơ L-1

Nộp hồ sơ L-1

Khi Luật sư có đầy đủ các giấy tờ cần thiết và hoàn thành hồ sơ, hồ sơ được nộp đến Bộ Di Trú Mỹ (USCIS).

06
Tham dự phỏng vấn

Tham dự phỏng vấn

Tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán.

07
Thị thực L-1 được chấp thuận

Thị thực L-1 được chấp thuận

Thị thực được phê duyệt nhà đâu tư và gia đình bắt đầu di dân đến Mỹ để điều hành doanh nghiệp.

Chuyển đổi thẻ xanh thường trú nhân Mỹ

1. Thị thực EB-1C:

EB-1C là thị thực định cư có đặc điểm tương đồng với thị thực L-1A. Do đó, cá nhân được cấp L-1A thường xin cấp thẻ xanh Mỹ thông qua EB-1C.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

2. Thị thực EB-5:

Một lựa chọn khác để đi từ visa L1 sang thẻ xanh là thông qua visa EB-5. Từ sau ngày 21/11/2019, khi số vốn đầu tư EB5 tối thiểu tăng từ 500,000 USD lên 1 triệu USD (TEA) hoặc 1,8 triệu USD (ngoài TEA), quá trình cơ cấu một cơ sở L1 lên dự án EB-5 trực tiếp trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, nhà đầu tư L-1 cần liên hệ tư vấn riêng với luật sư EB-5 để được đánh giá chi tiết.

Lựa chọn mô hình đầu tư L-1 tại Mỹ

Các nhà đầu tư L-1 Việt Nam của LatourLaw có đa dạng các giải pháp và mô hình đầu tư kinh doanh tại Mỹ với mức vốn được cấu trúc phù hợp với khả năng tài chính của mỗi hồ sơ.

Trung bình, mức đầu tư L-1 nên bắt đầu từ 250,000 USD – 350,000 USD và có thể cấp vốn bổ sung trong tương lai tuỳ theo tình hình tài chính và nhu cầu mở rộng doanh nghiệp Mỹ. Các luật sư và chuyên gia của LatourLaw sẽ căn cứ vào yêu cầu cụ thể của nhà đầu tư để tư vấn và lên kế hoạch kinh doanh chuẩn bị cho quá trình nộp hồ sơ L-1 hiệu quả ngay từ Việt Nam, bao gồm:

- Các nhượng quyền do LatourLaw độc quyền cung cấp cho thị trường Việt Nam năm 2020.

- Ý tưởng kinh doanh tại Mỹ theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua 0938 612 062 hoặc vietnam@latourlaw.com để được tư vấn chi tiết.

Giải thưởng

Best Lawyer - Best Law Firm 2020
AV Attorney Rating 2020
1991-2020: Martindale-Hubbell AV Attorney Rating
Finance Monthly Law Award 2011
Florida's Legal Elite
Florida's Legal Leader
NHẬP TỊCH GRENADA VÀ ĐẦU TƯ E-2 THÀNH CÔNG CÙNG LATOURLAW