USCIS thay đổi quy trình xét cấp thị thực EB-5

USCIS thay đổi quy trình xét cấp thị thực EB-5

Feb 06, 2020

Bộ di trú Mỹ (USCIS) thông báo sẽ thay đổi cách xử lý đơn xin cấp thường trú nhân điều kiện I-526 diện EB5. Theo đó, đề xuất phương án ưu tiên xử lý đơn đầu tư nhập cư EB-5 cho các đương đơn

Tạm ngừng ngân sách chính phủ không làm ảnh hưởng nghiêm trọng các hoạt động của USCIS

Tạm ngừng ngân sách chính phủ không làm ảnh hưởng nghiêm trọng các hoạt động của USCIS

Nov 07, 2019

Bộ di trú Mỹ - USCIS là cơ quan hoạt động dựa vào nguồn thu từ phí. Vì vậy, gói ngân sách tài trợ hoạt động thường niên cho chính phủ Mỹ bị vô hiệu vào cuối tuần trước (21/12/2018) không ảnh hưởng phầ...

Thời gian Đợi Thị Thực Định cư Mỹ

Thời gian Đợi Thị Thực Định cư Mỹ

Dec 17, 2018

Đối với mỗi loại định cư cụ thể, luật pháp chỉ cho phép một con số thị thực hạn chế được cấp mỗi năm.

Danh sách các Loại Thị Thực Không Định cư Mỹ

Danh sách các Loại Thị Thực Không Định cư Mỹ

Dec 17, 2018

Có nhiều loại Thị thực không định cư dành cho các khách tạm thời đến Hoa Kỳ nếu bạn không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân thường trú hợp pháp của Hoa Kỳ.

Thị Thực Doanh nhân theo hiệp ước và Thị Thực Nhà đầu tư theo hiệp ước

Thị Thực Doanh nhân theo hiệp ước và Thị Thực Nhà đầu tư theo hiệp ước

Dec 17, 2018

Thị thực Doanh nhân theo hiệp ước (E1) và Thị thực Nhà đầu tư theo hiệp ước (E2) dành cho công dân của các quốc gia mà Hoa Kỳ duy trì hiệp ước về hoạt động thương mại và hàng hải

Thị thực cho Thường trú nhân xin tái nhập cảnh (SB-1)

Thị thực cho Thường trú nhân xin tái nhập cảnh (SB-1)

Nov 17, 2018

Thị thực SB-1 dành cho Thường trú nhân muốn trở lại Hoa Kỳ nhưng đã cư trú ngoài Hoa Kỳ hơn một năm, hoặc quá thời hạn Giấy phép tái nhập cảnh vì các lý do ngoài tầm kiểm soát

Thị Thực Công tác/Du lịch Mỹ

Thị Thực Công tác/Du lịch Mỹ

Nov 17, 2018

Thị thực du lịch B-1/B-2 dành cho những người đến Hoa Kỳ tạm thời để công tác (B-1) hoặc du lịch hoặc điều trị y tế (B-2).

Lake Point hoàn vốn EB-5 cho nhà đầu tư Việt Nam

Lake Point hoàn vốn EB-5 cho nhà đầu tư Việt Nam

Nov 13, 2018

Lần lượt hai gia đình nhà đầu tư nhận phê duyệt thẻ xanh vĩnh viễn I-829 vào ngày 18/10 và 21/10/2018. Đây là hai trong các hồ sơ Việt Nam thực hiện đầu tư vào giai đoạn sớm 2011 – 2012. Trong đó, một...

Hai nhà đầu tư EB-5 Việt Nam đầu tiên của Lake Point nhận thẻ xanh vĩnh viễn

Hai nhà đầu tư EB-5 Việt Nam đầu tiên của Lake Point nhận thẻ xanh vĩnh viễn

Nov 12, 2018

Trung tâm Vùng American Venture Solutions – AVS EB-5 vui mừng thông báo: Hai nhà đầu tư Việt Nam đầu tiên của Dự án Lake Point đã nhận được chấp thuận I-829. Xin chúc mừng gia đình anh N.N.M và gia đì...

Số liệu xử lý các mẫu đơn của bộ di trú quý 3/2018 - chương trình đầu tư định cư EB-5

Số liệu xử lý các mẫu đơn của bộ di trú quý 3/2018 - chương trình đầu tư định cư EB-5

Nov 12, 2018

Trong Quý 3 2018, Văn phòng xử lý thị thực đầu tư nhập cư (IPO) đang nhận ít đơn I-526 mới và năng suất xử lý đơn I-526 tăng lên đáng kể. Đây là dấu hiệu tốt giúp đẩy nhanh quá trình chờ chấp thuận củ...

XEM THÊM

Giải thưởng

Best Lawyer - Best Law Firm 2020
AV Attorney Rating 2020
1991-2020: Martindale-Hubbell AV Attorney Rating
Finance Monthly Law Award 2011
Florida's Legal Elite
Florida's Legal Leader
NHẬP TỊCH GRENADA VÀ ĐẦU TƯ E-2 THÀNH CÔNG CÙNG LATOURLAW