Thời gian Đợi Thị Thực Định cư Mỹ

Tất cả các trường hợp thị thực định cư đều khác nhau, vì thế khó có thể ước lượng khoảng thời gian thực hiện quy trình đối với từng cá nhân cụ thể. Nói chung, có ba yếu tố ảnh hưởng tới thời gian xử lý cần thiết:

Thời gian Cần để Tiến hành Hồ sơ Bảo lãnh

Đây là thời gian USCIS chấp thuận hồ sơ bảo lãnh, thời gian này khác nhau tùy theo loại bảo lãnh và văn phòng USCIS cụ thể tham gia. Những uớc tính đối với các văn phòng USCIS cụ thể có ở đây.

Thời gian Cần để Xử lý thông qua Trung tâm Thị thực Quốc gia và Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ

Khi hồ sơ bảo lãnh đã được chấp thuận, nếu nó nằm trong mục người thân trực hệ hoặc có ngày ưu tiên đến hạn, khoảng thời gian để có lịch hẹn phỏng vấn thường phụ thuộc vào bạn. Bạn càng nhanh chóng tuân theo hướng dẫn của Trung tâm Thị Thực Quốc gia (NVC) và gửi tất cả các giấy tờ được yêu cầu, lịch hẹn càng có sớm. Lịch hẹn thường được sắp xếp trong tháng sau khi tất cả giấy tờ đã được nộp. Thị thực thường có trong vài tuần sau cuộc phỏng vấn.

Thời gian chờ Hồ sơ đến hạn

Đối với mỗi loại định cư cụ thể, luật pháp chỉ cho phép một con số thị thực hạn chế được cấp mỗi năm. Những trường hợp này được xử lý nghiêm ngặt theo thứ tự ngày đệ đơn (đây là ngày ưu tiên). Thị thực sẽ không được cấp trừ khi đến ngày ưu tiên của đương đơn (đơn xin trở thành đến hạn). Việc này có thể mất vài năm. Mặc dù không thể nói chính xác sẽ mất bao nhiêu thời gian nhưng Bảng tin Thị Thực, được phát hành hàng tháng, liệt kê những ngày ưu tiên đang được xử lý có thể cho biết thời gian còn lại là bao nhiêu.

Lưu ý: Khi người đệ đơn đã nhập tịch, tất cả những đơn xin loại F2A (vợ/chồng hoặc con nhỏ của thường trú nhân) được tự động chuyển sang đơn xin loại IR1 (vợ/chồng của một công dân Hoa Kỳ) hoặc loại IR2 (con cái của một công dân Hoa Kỳ). Những loại thị thực này không phụ thuộc vào hệ thống hạn ngạch thị thực và do đó, sẽ luôn có thị thực cho người thụ hưởng nếu họ đủ điều kiện để được cấp thị thực. Liên hệ với USCIS để biết thêm thông tin.

Theo: ustraveldocs.com

Chia sẻ :

Giải thưởng

Best Lawyer - Best Law Firm 2020
AV Attorney Rating 2020
1991-2020: Martindale-Hubbell AV Attorney Rating
Finance Monthly Law Award 2011
Florida's Legal Elite
Florida's Legal Leader
NHẬP TỊCH GRENADA VÀ ĐẦU TƯ E-2 THÀNH CÔNG CÙNG LATOURLAW