Tạm ngừng ngân sách chính phủ không làm ảnh hưởng nghiêm trọng các hoạt động của USCIS

Bộ di trú Mỹ - USCIS là cơ quan hoạt động dựa vào nguồn thu từ phí. Vì vậy, gói ngân sách tài trợ hoạt động thường niên cho chính phủ Mỹ bị vô hiệu vào cuối tuần trước (21/12/2018) không ảnh hưởng phần lớn đến hoạt động của USCIS. Các văn phòng của USCIS vẫn mở cửa và tất cả các đương đơn xin nhập cư vẫn tiếp tục tham dự các cuộc phỏng vấn và cuộc hẹn theo lịch trình. USCIS sẽ tiếp tục tiếp nhận đơn nhập cư và đơn xin cứu xét. Trừ các nội dung ghi chú dưới đây sẽ hết hạn hoặc tạm ngừng hoạt động, cho đến khi dự luật chi tiêu được Quốc hội phê duyệt trở lại:

  • Chương trình đầu tư EB-5 qua Trung tâm Vùng (EB-5 Immigrant Investor Regional Center Program). Các trung tâm vùng là một đơn vị kinh tế công hoặc tư nhân giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Mỹ. USCIS chỉ định các trung tâm khu vực được phép tham gia Chương trình đầu tư định cư. Chương trình EB-5 trực tiếp vẫn tiếp tục hoạt động.
  • Xác minh điện tử E-Verify. Hệ thống đánh giá trực tuyến miễn phí giúp các doanh nghiệp xác định hồ sơ nhân viên của họ có đủ điều kiện để làm việc tại Mỹ.
  • Chương trình Miễn trừ Conrad 30 cho các bác sĩ y khoa J-1 Conrad 30 Waiver Program for J-1 medical doctors. Chương trình này cho phép các bác sĩ J-1 nộp đơn xin miễn yêu cầu cư trú hai năm sau khi hoàn thành chương trình trao đổi J-1. Sự hết hạn chỉ ảnh hưởng đến ngày mà bác sĩ J-1 phải nhập cảnh vào Mỹ; hoàn toàn không có nghĩa là chương trình Conrad 30 hết hiệu lực.
  • Người không phải là tu sĩ làm việc có liên quan đến tôn giáo Non-minister religious workers. Loại di dân đặc biệt này cho phép những người không phải là tu sĩ được định cư hoặc điều chỉnh trạng thái thường trú tại Mỹ để thực hiện công việc tôn giáo ở vị trí được trả lương toàn thời gian.

Nguồn: USCIS

Chia sẻ :

Giải thưởng

Best Lawyer - Best Law Firm 2020
AV Attorney Rating 2020
1991-2020: Martindale-Hubbell AV Attorney Rating
Finance Monthly Law Award 2011
Florida's Legal Elite
Florida's Legal Leader
NHẬP TỊCH GRENADA VÀ ĐẦU TƯ E-2 THÀNH CÔNG CÙNG LATOURLAW