USCIS ra quy định mới về việc đánh giá và từ chối hồ sơ nhập cư

Chính sách mới quy định phát hành Yêu cầu bổ sung hồ sơ (RFE) và Dự báo từ chối hồ sơ (NOID) của USCIS chính thức có hiệu lực từ hôm nay - ngày 11/9/2018. Về cơ bản, quy định mới mở rộng quyền của chuyên viên xử lý hồ sơ, cho phép họ có quyền từ chối hồ sơ không đủ điều kiện mà không cần phát hành RFE hay NOID để yêu cầu làm rõ thông tin hay bổ sung hồ sơ. Từ năm 2013, USCIS chỉ cho phép bác đơn ngay đối với các trường hợp sai luật – Ví dụ: khi các lỗ hổng trong hồ sơ không thể cứu được dù có bổ sung thông tin. Chính sách mới cho phép chuyên viên xử lý hồ sơ toàn quyền bác hồ sơ mà không cần yêu cầu bổ sung. Quy định này được đưa ra nhằm “khuyến khích các đương đơn, nhà đầu tư và các bên liên quan cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về nộp hồ sơ của USCIS”, nhưng “đây không nhằm để phạt các lỗi vô ý trong hồ sơ hay sai sót do hiểu lầm bằng chứng đính kèm”.

Tuy nhiên USCIS vẫn chưa đưa ra các hướng dẫn hoặc định nghĩa rõ ràng thế nào là “hồ sơ chứng minh ban đầu”, và thế nào là “lỗi vô ý trong hồ sơ hay sai sót do hiểu lầm”. Chắc chắn đối với chương trình EB-5, giữa luật sư và chuyên viên USCIS sẽ có cách nhìn nhận khác nhau với từng hồ sơ, giấy tờ được nộp. Khi các chuyên viên xử lý có quyền ra quyết định mà không cần phản hồi với USCIS về các trường hợp bị từ chối, thì các luật sư sẽ có xu hướng làm cho quy trình xét duyệt bị quá tải vì họ sẽ nộp tất cả các hồ sơ và giấy tờ bất kỳ mà họ cho là chuyên viên xử lý “có thể” muốn xem xét.

USCIS đã hứa sẽ đăng tải “Danh mục các hồ sơ cần chứng minh” vào ngày 11/9. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa có cập nhật mới về danh mục này. Năm ngoái, USCIS đã đăng tải một danh mục hồ sơ cho từng mẫu đơn của chương trình EB-5, cùng hai bản hướng dẫn soạn thảo hồ sơ riêng biệt đối với từng mẫu đơn. Những chỉ dẫn đó tuy rất hữu ích nhưng không thể áp dụng đối với tất cả các trường hợp, đồng thời không ai nắm rõ chuyên viên xử lý sẽ sử dụng các tài liệu hướng dẫn đó như thế nào. Theo chính sách trước đây, các chuyên viên xử lý phải trình bày chi tiết lý do từ chối hồ sơ trên một phiếu báo cáo, và các đương đơn bị từ chối hồ sơ cũng có quyền yêu cầu kháng nghị.

Chia sẻ :

Giải thưởng

Best Lawyer - Best Law Firm 2020
AV Attorney Rating 2020
1991-2020: Martindale-Hubbell AV Attorney Rating
Finance Monthly Law Award 2011
Florida's Legal Elite
Florida's Legal Leader
NHẬP TỊCH GRENADA VÀ ĐẦU TƯ E-2 THÀNH CÔNG CÙNG LATOURLAW