Đăng Ký Thẻ Xanh khi đang ở Mỹ với thị thực E2

Đăng Ký Thẻ Xanh khi đang ở Mỹ với thị thực E-2. Mẫu Đơn I-508.

Trong một vài trường hợp nhất định, người chủ sở hữu thị thực E-2 có thể cố lấy tình trạng thường trú và nộp hồ sơ xin thẻ xanh tại Mỹ. Cần lưu ý rằng, thị thực E-2 không phải là một loại thị thực “dual intent”, và vì thế đương đơn cần phải trình bày rõ ràng ý định trở về nước của mình khi thị thực E-2 hết hiệu lực. Tuy nhiên, chương trình E-2 không hạn chế khả năng nộp hồ sơ xin chuyển đổi tình trạng nếu nhà đầu tư đáp ứng điều kiện để được xét duyệt thẻ xanh EB-5 (thẻ xanh nhà đầu tư). Điều quan trọng cần làm, là bạn nên làm việc với luật sư di trú uy tín, vì bạn cần phải có lên kế hoạch thời gian cụ thể cho từng loại hồ sơ nhằm duy trì tình trạng di trú hợp lệ. Một tính năng độc đáo khi nộp hồ sơ xin thẻ xanh khi đang duy trì tình trạng thị thực E-2 đó là người chủ sở hữu thị thực E-2 cần hoàn thành hồ sơ I-508, Request for Waiver of Certain Rights, Privileges, Exemption, and Immunities.

Đăng Ký Thẻ Xanh khi đang ở Mỹ với thị thực E-2

Form I-508.

Các cá nhân sở hữu thị thực phi nhập cư như viên chức chính phủ (A visas), thương nhân, nhà đầu tư hiệp ước (E visas), hoặc người đại diện các tổ chức quốc tế (G visas), mong muốn đăng ký xin thẻ xanh khi đang sinh sống tại Mỹ, cần sử dụng mẫu đơn I-508. Mẫu đơn này được sử dụng để miễn trừ một số đặc điểm nghề nghiệp nhất định để mà họ có thể đăng ký thẻ xanh cho mình. Những đặc quyền đó bao gồm bất cứ miễn trừ nào (với viên chức chính phủ) đối với các khoản thuế thu nhập Mỹ trên khoản thu nhập mà họ nhận được từ chính phủ, tổ chức nước ngoài. Các nhà đầu tư thuộc nhóm thị thực phi nhập cư E, cũng cần điền mẫu đơn này để được hưởng các quyền lợi, đặc quyền, miễn trừ mà chỉ dành cho các nhà đầu tư hiệp ước tương ứng, mà các nhóm phi nhập cư khác không được nhận. Mỗi đương đơn muốn chuyển đổi tình trạng đều được yêu cầu hoàn thành một mẫu đơn I-508 riêng biệt. Lao động chuyên môn Úc (phi nhập cư E-3) không được hưởng các quyền lợi đặc biệt nào, và vì thế họ không cần phải điền đơn I-508.

Khi nào tôi cần nộp đơn I-508 và Tôi cần lưu ý vấn đề gì khi thực hiện?

Mẫu đơn I-508 cần được hoàn thành và nộp cùng với hồ sơ chuyển đổi tình trạng I-485 và những mẫu đơn khác tùy thuộc vào nhóm hồ sơ phù hợp (đơn I-130 đối với các trường hợp gia đình, I-140 với diện việc làm, etc.). Mẫu đơn I-508 yêu cầu một số PID được cấp bởi Bộ Ngoại Giao Mỹ. Dãy số này sẽ được cấp cho các cá nhân đăng ký dưới diện viên chức chính phủ, và không được cấp cho chủ sở hữu thị thực E-2. Thay vì vậy, đương đơn E-2 cần điền N/A vào khoảng trắng.

Và một vấn đề cần lưu ý đó là việc nộp hồ sơ chuyển đổi tình trạng cùng với đơn I-508 có thể khiến gây ảnh hưởng đến quá trình xin gia hạn thị thực E-2 của bạn trong lúc chờ thẻ xanh.Vì thị thực E-2 không phải là một loại thị thực “dual intent”, việc nộp hồ sơ xin nhập cư cùng với đơn I-508 xin xét duyệt các đặc quyền liên quan đến thị thực hiệp ước E có thể sẽ làm việc gia hạn thị thực của bạn trở nên cực kỳ khó khăn. Việc đăng ký xin xét duyệt thẻ xanh cũng có thể sẽ làm hạn chế khả năng tái nhập cảnh lại Mỹ với thị thực E-2 của bạn. Vì thế, việc sắp xếp kế hoạch nộp hồ sơ là cực kỳ quan trọng để đảm bảo bạn vẫn duy trì tình trạng di trú hợp pháp. Cuối cùng, đối với bất kỳ hồ sơ I-485 nào, hãy đảm bảo rằng bạn xin giấy phép tái nhập cảnh trước khi ra khỏi Mỹ, bởi vì việc rời Mỹ sẽ tự động vô hiệu hồ sơ I-485 của bạn.

 Nguồn: legalservicesincorporated.com

Chia sẻ :

Giải thưởng

Best Lawyer - Best Law Firm 2020
AV Attorney Rating 2020
1991-2020: Martindale-Hubbell AV Attorney Rating
Finance Monthly Law Award 2011
Florida's Legal Elite
Florida's Legal Leader
NHẬP TỊCH GRENADA VÀ ĐẦU TƯ E-2 THÀNH CÔNG CÙNG LATOURLAW